Kooperatifçilik ruhu, Bizim toplumsal geleneklerimizde hep var olmuştur…

Kooperatifçilik ruhu, Bizim toplumsal geleneklerimizde hep var olmuştur…
Reklam

Değerli esnaf arkadaşlarım… Yeniden merhaba
demenin mutluluğu içinde hepinizi
saygı ile selamlarım…
Değerli arkadaşlar,
Dünyamız tek kutuplu ekonomik merkezden birçok
kutuplu merkeze dönüşmektedir. Emperyalizmin globalizm
adı altında ekonomik
dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı
ve uluslararası sermayenin
gücünü her alana
yayma mücadelesinde
önünde hiçbir engele müsaade
etmediği bir süreci de
birlikte yaşadık. Ancak ortaya
çıkan yeni merkezlerin direnci
karşısında geri adım
atılması özellikle azgelişmiş
ülkelerde yeniden kendi değerlerini
sahiplenme çalışmalarının
da artmasına sebep
olmuştur. Kooperatif işletmeler
çözüm arayışlarında
önemli bir kurum olarak ortaya
çıkmıştır. Amerika’yı yeniden
keşfetmeye de gerek yoktur, çünkü bugün
kalkınmış ülkelerin kalkınmalarındaki mücadelelerinde
kooperatif işletmeler önemli bir rol oynamış ve oynamaya
devam etmektedirler. Ne yazıktır ki kalkınmalarında
önemli işlevler üstlenmiş kooperatif işletmelerinin
kalkınmakta olan ülkelerde de terk edilmesi gereken eski
bir sistem olarak o toplumlarda propaganda yaptıran da
kalkınmış ülkeler olmuştur. Uzun yıllar ülkemizde kooperatiflerin
kötü örnek olarak algılatılması da bunun göstergesi
olmuştur. Burada kooperatif işletmelerinin de
kötü yönetimden kaynaklanan eksiklikleri de göz ardı
edilmemelidir.
Sorunlarının çözüm noktasında
önemli kurumlardan biri
olan kooperatifçiliğin gelişmesi
toplumların onu daha iyi
tanımasından geçer. Bu hususta
görev alacak kooperatifçilerin
de kooperatifçiliği
tanıtacak ve savunacak donanımda
olması gerekir…
Burada amaç kooperatifçilik
bilincinin geliştirilmesi ve
kooperatiflerimizin kooperatifçiliğin
ekonomik sosyal kültürel
etkilerinin toplum için ne
kadar önemli olduğu anlaşıldığı
ölçüde onu sahiplenmenin
de o kadar artacağı
düşüncesindeyiz.. Aslında kooperatifçilik ruhu bizim geleneklerimizde
hep olmuştur. İmece geleneği Ahi Evren
geleneği bizim toplumsal yapımızın temeli değil midir?
Değerli meslektaşlarım,
Kooperatiflerin temel değerleri olarak; kendi kendine
TAS138-18:Mizanpaj 2 2/13/2018 7:44 AM Page 20
Taşıyorum
yardım, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik,
adalet, dürüstlük ve dayanışma sıralanmaktadır.
Bireylerin refah düzeylerini artırmak amacıyla kurulan
kooperatifler, bireyle birlikte toplumun çekirdeğini oluşturan
aileyi ve ailelerle birlikte de toplumun refah düzeyini
artırmada önemli bir fonksiyon icra etmektedir.
Kooperatifler vasıtasıyla kişiler tek başlarına yaptıkları
tasarruflarla sahip olamayacakları konut ve işyerine, tüketiciler
düşük fiyatla ucuz ve kaliteli mala sahip olabilmekte,
üreticiler üretimde kullanacakları araç ve gereçleri
işyerine, ucuza mal edebilmekte ve bu sayede ürettikleri
ürünleri de ucuza satabilmektedir.
Yine bu kapsamda aracıların ortadan kaldırılması suretiyle
üretici ve tüketici döngüsü oluşabilmekte, ihtiyaç
fazlası malın ihracatı yapılabilmekte, serbest piyasa ekonomisinin
oluşumu ve buna bağlı olarak pazarlarda fiyat
düzeninin kurulmasına yardımcı olabilmekte ve üreticinin
düşük ve uzun vadeli kredi ihtiyacı karşılanabilmektedir.
Kooperatifler kendine özgü bir yasası (1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu) olması itibariyle özerk kuruluşlardır.
Bazı durumlarda Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) bazı hükümleri uygulansa
da kooperatiflerin kuruluşlarından dağılmalarına
kadar tüm işlemler Kooperatifler Kanunu’nda belirtilmiştir;
bu da kooperatiflere özerklik kazandırmaktadır.
Kooperatiflerin yönetimi ve denetiminin ana sözleşmelerinde
belirlenen hükümler dâhilinde karşılıklı yardım
ve dayanışma içerisinde yürütülmesi bağımsız bir
kuruluş olduğunun göstergesidir.
Kooperatifler, ortaklarının gereksinimlerini ön
planda tutarken diğer yandan da içinde bulundukları toplumun
çıkarlarını gözetmelidir. Ayrıca kooperatifler, çevrenin
korunması için de gereken önlemleri almakla
sorumludur.
Sözün kısası;
Kooperatifler çözümün tüm cevabı olmayabilir,
ancak önemli bir parçasıdır.
Değerli meslektaşlarım
Bir atasözü gecenin en karanlık anı sabaha en yakınıdır
der. Asla umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bir ülkede namuslular
en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır der
rahmetli İsmet İnönü. Cesaretimizi umudumuzu kaybetmeden
tüm ülkenin birlik ve beraberlikle kol kola
omuz omuza başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Çocuklarımıza
emanet olarak bırakacağımız ülkemizin mutlu
huzurlu yaşanabilir bir ülke olması için herkesin yapabileceği
mutlaka bir şey vardır inancı içinde esnafımızın
katkıları ve katılımı ile sigorta kooperatifini hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşadık. Esnafımızın kendi kurumu
olan sigorta kooperatifimiz ülkemize ve
esnafımıza hayırlı olsun. Hep söyledik ve söylemeye
devam edeceğiz “gelecek ellerimizde yükselecek, başarı
hepimizin olacaktır”..
Saygılarımla…
İhsan TEMEL
Başkan Vekili

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ