Dünyada Kooperatifçilik

Reklam
  Modern anlamda 19. yy’ın ikinci yarısında İngiltere’nin Rochdale kasabasında tüketim kooperatifçiliği ile başlayan kooperatifçilik...